AKADEMİK MAKALELER

BEYİN MEDİTASYONDAN NASIL YARARLANIR?

Yale News

Bill Hathaway

21 Kasım 2011

Yale araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir beyin görüntüleme çalışmasına göre, deneyimli meditasyoncular, beynin hayal kurmayla ilişkili alanlarının yanı sıra otizm ve şizofreni gibi psikiyatrik bozuklukları kapatma becerisine sahip gibi görünüyorlar.

Meditasyonun nasıl çalıştığını anlamanın, bir dizi hastalığın araştırılmasına da yardımcı olacağını belirtti. psikiyatri yardımcı doçenti Judson A Brewer, meditasyonun insanların o ana odaklanmalarına yardımcı olma yeteneğinin artan mutluluk seviyeleri ile ilişkili olduğunu söyledi.

Brewer, “Meditasyonun, insanların sigarayı bırakmalarına, kanserle baş etmelerine ve hatta sedef hastalığını önlemelerine yardımcı olmak gibi çeşitli sağlık sorunlarına yardımcı olduğu kanıtlanmıştır” dedi.

 

Yale araştırma ekibi, üç farklı meditasyon tekniğini uygularken hem deneyimli hem de acemi meditasyoncular üzerinde fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme taramaları gerçekleştirdi.

Deneyimli meditasyoncuların beynin hata mod ağı adı verilen ve anksiyete, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi hastalıklara, hatta Alzheimer hastalığında beta amiloid plaklarını birikmesine neden olan bölümlerindeki aktiviteyi azalttığını buldular.

Medial prefrontal ve posterior singulat korteksten oluşan bu ağdaki aktivitede azalma, yaptıkları meditasyon türünden bağımsız olarak deneyimli meditasyoncularda gözlemlendi.

Deneyimli meditasyoncular, beynin endişe verici düşünceler, anksiyete ve şizofreni gibi bazı psikiyatrik bozukluklarla ilişkili alanlarını kapatabiliyor gibi görünüyor. Araştırmacılar, meditasyoncuların beyinlerinin meditasyon yapmayan deneklerden nasıl farklı olduğunu belirlemek için (MR) taramaları kullandılar.

Mavi ile gölgelenmiş alanlar, meditasyon yapanların beyinlerinde azalmış aktivite alanlarına işaret ediyor. Taramalar ayrıca kendi kendini izleme ve bilişsel kontrol ile ilişkili beyin bölgelerinin deneyimli meditasyoncularda birlikte etkinleştirildiğini, ancak bunun acemilerde gerçekleşmediğini gösterdi.

Bu, meditasyon yapanların sürekli olarak “ben” düşüncelerinin ortaya çıkışını ya da endişeleri izlediğine ve baskılayabildiğine işaret eder.

Meditasyon yapanlar bunu hem meditasyon sırasında hem de bir şey yapmalarının söylenmediği dinlenme sırasında yaptılar. Araştırmacılara göre bu durum meditasyon yapanların daha çok şimdiki zaman merkezli farkındalığı olan ve daha az “ben” merkezli olan “yeni” bir mod geliştirdiklerine işaret ediyor.

Brewer, “Meditasyonun insanların şu anda kalmasına yardımcı olma yeteneği, binlerce yıldır felsefe ve düşünce uygulamaların bir parçası oldu” dedi. “Tersine, birçok akıl hastalığının ayırt edici özelliği olan belirti, kişinin kendi düşünceleriyle fazlasıyla meşgul olmasıdır. Sonuç olarak; meditasyon bu bulguları da olumlu yönde etkiler. Bu bize klinik olarak nasıl çalıştığına dair sinirsel mekanizmalara yönelik bazı güzel ipuçları veriyor. “

Diğer Yale araştırmacıları Patrick D. Worhunsky, Jeremy R. Gray ve Hedy Kober’dir.