PLEIADES NEDİR?

Meditasyonun Anatomisi

Meditasyonun Anatomisi

Meditasyonun Anatomisi, Pleiades Seanslarında birçok katılımcı farklı deneyimlerini geri bildirim olarak vermektedirler. Tüm bu bildirimlerin yanında seanslar esnasında hiçbir şey hissetmeyen bireylerde görülmektedir.

Her bireyin dengelenme sürecini kendi profiline en uygun şekilde beden gizli zekası tarafından gerçekleştirilir.

Bazı bireylerin beden hassasiyeti zayıf olsa da arka planda seans etkileri devam eder. Birey bunların hiçbirini hissetmeyebilir ve bu durum doğal bir durumdur.

Bazı bireyler ise aşırı stres ve baskı altında olabilirler. Bu durum hassasiyeti zayıflatabilir.

Daha çok zihinsel faaliyetlerle meşgul olan, dirençli ve hakimiyet duygusu gelişmiş bireylerde beden hassasiyeti zayıfladığından dolayı ilk seans süreçlerinde bir şey hissetmeyebilirler.

Bazı bireylerde ise hassasiyetin açılması uzun zaman alabilir. Tüm bu süreçler bireyin direncine ve profiline göre değişim gösterir.

Aşağıda listelenen en çok alınan geri bildirimler geçici süreçlerdir. Tüm belirtiler beden iyileşme sisteminin ve beden gizli zekasının aktive olduğunun belirtisidir.

Gelecek belirme olasılığı olan rahatsızlıkların nedenlerinin ortadan kalkması ve mevcut rahatsızlıkların nedenlerinin çözülmesini sağlayan bu süreçlerde kendimize zaman ayırmaya ve dinlenmeye, meditasyon yapmaya özen gösterdiğimizde sürecimiz daha kolay geçecektir.

Ayakta Meditasyon Seans Süreci Deneyimleri ;

Pleiades İleri Seviye Meditasyon Pozisyonlarından biri olan Ayakta Pasif Meditasyon Duruşu esnasında istemsiz bedensel hareketler görülmesi yüksek olasılık teşkil eder. Bedenimiz yoga hareketlerine benzer hareketleri sergileyebilir.

İleri geri sallanmalar, eğilmeler, kendi etrafında dönme hareketleri gibi hareketler yaparlar.

Seans esnasında beden gizli zekası devreye girdiğinden bedenimiz kendi iskelet ve kas sistemini dengelemek ve blokaj olan  bölgeleri yeniden yapılandırmak için bir dizi anlamlandıramayacağımız eylemeleri fiziksel olarak sergiler.

Bu hareketler zihinsel irademiz dışından beden gizli zekası kontrolünde gerçekleşir.

Özellikle bel, boyun ve iskelet sisteminden problem yaşayan katılımcılarda bu hareketler daha yoğun yaşanabilir ve muhtelif bölgelerde ağılar oluşabilir.

Ağrıların sebebi, ağrı olan bölgelerde sinir sistemi aktivasyonu gerçekleşmesidir. Pasif durumda olan hücrelerin yeniden aktif duruma geçmesi ile beraber sinir sistemine bağlı doku ve kaslarda yeniden aktif olur. Uzun süre pasif durumda kalan bölgelerde kas hafıza uyku durumundadır.

Seans esnasında başlayan hücresel uyanış ile beraber nefes alışverişlerinde değişim, baskılanma, seans esnasında sıkışma hissetme, kalp bölgesinde basınç ve ağrı.

Günlük yaşam sürecimizde karşılaştığımız olaylara verdiğimiz tepki ve dirençler fiziksel bedenimiz üzerinde söz sahibidir. Hakimiyet duygusunun gelişmiş olması, olaylara karşı direnç göstermek ve kabullenememek, olumsuz duygulara tutunmak ve bırakmak istememek gibi birçok bilinçaltı kayıtları beden enerji meridyenleri üzerinde bloklar oluşturarak sinir sistemi elektriksel dengesi üzerinde dengesizlikler oluştururlar.

Sinir sistemi veri akışında kesintiye uğradığı için bazı bölgelerde aktivite pasif duruma düşer. Bağlı doku, organ ve kaslarda oluşan pasifize durum, enerji meridyenlerinin aktive olması ile beraber canlanmaya, yenilenmeye başlar.  Bu esnada hareketsiz organlarda yenilenme başladığından ağrılar, sızılar, kramp ve kasılmalar oluşması muhtemel geri bildirim kayıtları arasında yerini alır.

Uyku modellerinde değişim, aşırı uyuma ve uykusuzluk ;

Sadece uyku anlarında beyin alfa dalgası ve daha derin frekans alanlarına indiğinde beden parasempatik sistemi devreye girerek bedenin yenilenmesi ve canlanması için gerekli olan hormonları salgılar. Bu süreçte dinlenme ihtiyacı artabilir. Uykusuzluk gibi geri bildirimler ise akciğer meridyenlerinin açılması ve bu sayede beden oksijen ihtiyacının karşılanarak bedenin uyku ihtiyacının azalmasıdır. Her iki durumda beden enerji meridyenlerinin dengelenmesi ile doğru orantılıdır.

Geçmiş anılara gitmek, vizyonlar görmek, yüzleşme yaşamak. ;

Geçmişte yaşanan tüm travma ve şoklar, kırgınlık, üzüntü, affedememe gibi duygular sinir sisteminde bloklar yaratır.

Seanslar esnasında bu duygular çözülme sürecine girer. Bununla beraber geçmiş anılar bilinçaltından farkındalık alanına yükselir ve deneyimlenir.

Bu sayede geçmiş tortu duyguları sistemden temizlenerek beden eski sağlığına kavuşmaya başlar.

Mide bulantısı, istifra etmek, böbreklerde baskı ve sancılar ;

Derin korkulara sahip olmak, endişe ve kaygı, stres, kaybetme korkusu gibi duygular yaşamımızda baskın olduğunda en fazla hasar alan bölge mide bölgesindeki beden enerji meridyenleridir.

Mide bulantısı, istifra etmek, böbreklerde baskı ve sancılar ;

Aynı zamanda aile ilişkileri içerisinde, eşe, partnere öfke, gelecek korkusu ve kaygısı gibi duygular böbrek enerji meridyenlerinde hasara sebep olurlar. Seanslar esnasında sinir sistemi kendi frekansını dengelemeye başladığında bu bölgelerdeki enerji meridyenleri yenilenmeye ve canlanmaya başladığında bu organ ve çevrelerinde baskılanma, ağrı oluşabilir. Tüm bu bildirimler iyileşme sürecine giren bedenimizin bu ara süreçte verdiği geri bildirimlerdir.

Nefes alışverişlerinde değişim, baskılanma, seans esnasında sıkışma hissetme, kalp bölgesinde basınç ve ağrı ;

Geçmiş yaşanmış olumsuz olaylara karşı baskılanmış duygular, kalp kırıklıkları, üzüntü ve keder, sevgisizlik ve sevgi verememe gibi duygular akciğer meridyenlerini baskılar ve enerji blokları oluşturur.

Seanslar esnasında bu bölgelerde yenilenme ve dönüşüm süreci başladığında akciğerler daha fazla nefes alma ihtiyacı duyarlar.

Daha önceki nefes alma kapasitesi düşük olduğundan sıkışma varmış hissi meydana gelir. Bu his nefes alamamaktan değil daha fazla nefes almaktan dolayı oluşur. Süreç sonrası nefesimizin açıldığını ve rahatladığımızı hissederiz.

Nedensiz ağlamak ve gülmek ;

Kendini olduğu gibi ifade edememe, özellikle ağlamak ve gülmek gibi doğal duyguların akışını baskılamak, değersizlik duygusu gibi duyguların önünü kesmek beden enerji meridyenlerinin akışını sekteye uğratır. Seans süreci ve sonrasında sistemde akış yenilendiği için bastırılmış duygular serbest kalır ve nedensiz ağlama veya gülme hali oluşabilir. Enerji Meridyenlerinin eski sağlığına kavuşması sürecinde doğal geri bildirimler arasında yer alır.

Baş ağrıları ve baş dönmesi ;

Seans esnasında beden enerji meridyenlerinin aktive olması ile beraber fizik bedenimiz eski doğal akış sistemine doğru evrilmeye başlar. Beden oksijen ihtiyacının doğal haline gelme süreci başlar. Daha fazla oksijen alımı, akciğerlerin tam kapasite ile çalışması anlamına gelir. Beden oksijen ihtiyacının karşılanması ile beraber beynimizde nöron aktivasyonu gerçekleşir ve beyin hücrelerimiz yenilenmeye başlar. Bu aşamda baş ağrıları kendini gösterir. Epifiz bezinin hormon salgılaması ile beraber algı, idrak ve sezgilerde açılım yaşandığından üçüncü göz bölgesinde baskılar oluşabilir.

İstemsiz kas hareketleri ;

Seans sürecinde ve sonrasında bedenimizde muhtelif bölgelerde veya bütün bedenimizde istemsiz kas hareketleri görülebilir.

Beden otonom sinir sisteminin dengelenmesi ve özellikle parasempatik sinir sistemimizin aktive olması esnasında sık görülen geri bildirimlerdendir. Beden iyileştirici ve yenileyici hormonlarının salgılanmasından sorumlu olan parasempatik sistem aktive olduğunda titreşim seviyesini değiştirir. bu esnada elektriksel bir dengelenme olduğundan istemsiz kas hareketleri görülebilir.

Halsizlik, yorgunluk, bir şey yapmama hissi, yalnızlık duygusu ;

Stres ve yoğun zihinsel faaliyetler içerisinde uzun zaman geçirdiğimizde beden sempatik sistemi sürekli olarak aktif çalışır.

Bununla beraber bedenin iyileştirme ve dengeleme sistemi olan parasempatik sinir sistemi pasif duruma geçer. Bedenimiz stres enerjisi ile kendini ayakta tuttuğundan kendimizi enerji dolu hissedebiliriz.

Seans sonrası beden sempatik sistemi faaliyetine ara verir ve parasempatik sistem devreye girer.

Parasempatik sistem devreye girdiğinde bedenimiz dinlenme ihtiyacı duyar. Bunun sebebi beden kendini yenilemeye başladığı içindir. Zihin sakinleşir ve düşünce üretmeyi durdurur. Biz zihnimizin gürültüsüne alıştığımız için bu sessizlik kendimizi yalnız ve boş hissettir. Bu durum genel bir iyileşme sürecine girdiğimizin belirtisidir.

Sık Sorulan Sorular

Pleiades'in Travmalar Üzerinde ki Etkisi

Travma, bir olay veya dizi olay sonucu oluşan psikolojik, duygusal ve fiziksel rahatsızlıklardır.

Travma, insanların hayatını değiştirebilecek ve uzun süreli negatif etkiler bırakabilir.

Travmalar, stresli yaşantılar, çocuklukta yaşanmış zorluklardan, aşırı sürekli stresli durumlardan veya fiziksel veya duygusal şiddet gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Meditasyon, travma sonrasında insanların rahatsızlıklarını azaltmasına ve hayat kalitesini iyileştirmesine yardımcı olabilir.

Meditasyon, travmayla başa çıkmada yardımcı olan ve travmanın yol açtığı fiziksel, duygusal ve zihinsel belirtileri azaltan bir yöntemdir.

Meditasyon, aynı zamanda travmayla başa çıkmanın bir parçası olarak kabul edilen terapilerle birlikte kullanılabilir ve travmayı işleme fırsatı verir.

Meditasyon, travma sonrası stres ve anksiyete belirtilerini azaltmada etkilidir. Aynı zamanda, travma sonrası depresyon, uyku problemleri, konsantrasyon problemleri ve fiziksel belirtiler gibi sorunların iyileşmesine yardımcı olabilir.

Meditasyon, travmaya maruz kalmış insanların beden ve zihin arasındaki bağı güçlendirerek, travmayla başa çıkmada yardımcı olabilir.

Meditasyon aynı zamanda travma nedeniyle kaybolan güveni ve güçsüz hissetmenin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, travma sonrası insanların iyileşme sürecine katkıda bulunan meditasyon, travma sonrası belirtilerin azaltılması ve hayat kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Ancak, meditasyonun tek başına travma sonrası iyileşme için yeterli olmayabileceği de unutulmamalıdır. Travma sonrası iyileşme sürecinde, meditasyonu destekleyen diğer tedavi yöntemleri de kullanılabilir.

Travma, bir kişinin yaşadığı çok şiddetli veya hayatı tehdit edici bir olay sonucu oluşan stresli bir deneyimdir.
Bu olaylar, fiziksel, duygusal, cinsel veya psikolojik şiddet içerebilir ve travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) gibi uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabilir.

Meditasyon, travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) gibi travma ile ilişkili duygusal ve ruhsal sorunlar üzerinde pozitif etkileri olabilir.

Meditasyon, travma sonrası stres bozukluğu veya diğer travma ile ilişkili duygusal sorunların tedavisi için bir tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

Araştırmalar, meditasyonun travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) veya diğer travma ile ilişkili duygusal sorunlar üzerinde pozitif etkileri olduğunu göstermiştir.

Bunlar arasında, duygusal dengesizliklerin azalması, anksiyetenin azalması, uyku düzeninin iyileşmesi, konsantrasyon ve bellek güçlerinin artması ve travma ile ilişkili hayal kırıklıklarının iyileşmesi bulunabilir.

Harvard Üniversitesi ve diğer dünyaca tanınan üniversiteler, meditasyonun travma üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yapmış ve bu konuda birçok yayın yapmıştır.

Bu araştırmalar, meditasyonun travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) veya diğer travma ile ilişkili duygusal sorunlar üzerinde pozitif etkileri olduğunu göstermiştir.

 

Ata Karmalar ve Genetik Miraslara faydası var mıdır ?

Meditasyonun, ata karmaları ve genetik miraslar üzerindeki etki ve faydaları hakkında pek çok araştırma bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, meditasyonun insanların düşünce ve davranışlarını yapılandırmasına yardımcı olabileceğine dair bulgular sunmaktadır. Meditasyon, insanların zihinlerine ve bedenlerine rahatlama vermesine yardımcı olabilir, böylece kalıcı olmayan genetik faktörlerin etkisini azaltabilir.

Meditasyon, insanların ata karmalarının ve genetik miraslarının birçok etkisinden kurtulmasına yardımcı olabilir. Örneğin, ata karmalarından kaynaklanan korkular, depresyonlar, kaygılar veya fobiler gibi duygusal problemler, meditasyon sayesinde azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir. Aynı şekilde, genetik mirasların etkisi olan fiziksel hastalıklar da meditasyon sayesinde en aza indirilebilir.

Bununla birlikte, bu konuda yapılan araştırmalar henüz tam olarak kanıtlanmamıştır ve daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Ancak, meditasyonun pek çok insan için yararlı olduğu ve insanların ata karmaları ve genetik miraslar üzerindeki etkilerini azaltmasına yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Her ne kadar meditasyonun ata karmaları ve genetik miraslar üzerindeki tam etkileri henüz tam olarak anlaşılmamış olsa da, pek çok insan meditasyonun pozitif etkilerine şahit olmuştur. Bu nedenle, insanların travmaları, korkuları veya fiziksel hastalıkları olsun ya da olmasın, meditasyon deneyimlemesi faydalı olabilir.

Meditasyon Akademisi
Büyük üniversitelerin yaptığı araştırmalar hakkında madde madde bilgi

Büyük üniversitelerin yaptığı meditasyon araştırmaları geniş bir alanı kapsamaktadır ve birçok farklı yönü incelemişlerdir.

  1. Stres ve Ansiyete: Meditasyonun stres ve ansiyete düzeylerini azaltması ve bu durumların belirtilerini hafifletmesi üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. Örneğin, Harvard Üniversitesi, meditasyonun vücut tarafından salgılanan stres hormonlarının miktarını azaltmasına neden olduğunu keşfetmiştir.
  2. Fiziksel Sağlık: Meditasyonun, kalp ritmi, tansiyon, ağrı, uyku kalitesi, bağışıklık sistemi ve hatta kansere karşı direncin artması gibi birçok fiziksel soruna pozitif etkisi bulunmuştur.
  3. Zihinsel Sağlık: Meditasyonun depresyon, anksiyete, panik atak, kaygı bozuklukları ve PTSD gibi zihinsel rahatsızlıklara karşı faydalı olduğu keşfedilmiştir.
  4. Beyin Fonksiyonları: Meditasyonun beyin fonksiyonları üzerindeki pozitif etkileri de araştırılmıştır. Örneğin, dikkat, bellek, konsantrasyon, problem çözme yeteneği ve kreativite gibi zihinsel fonksiyonların gelişmesine neden olduğu ortaya çıkmıştır.

Bu araştırmalar sadece birkaç örnektir ve meditasyonun birçok farklı yönü üzerine yapılan araştırmalar vardır.

Kişiye Özel Harf ve Sayı Meditasyonu'nun Etkileri Nelerdir ?

Kişiye özel hazırlanan harf ve sayı meditasyonları, meditasyon uygulamalarının bir türüdür. Bu meditasyonlar, kişinin adı, doğum tarihi, rakamlar gibi kişisel verilerine dayanarak hazırlanır ve kişinin enerjik alanını düzenlemeye ve dengelemeye yardımcı olmak amacıyla uygulanır.

Bu meditasyonlar, kişinin fiziksel, duygusal ve ruhsal durumunu iyileştirmeye yardımcı olan birçok fayda sağlar. Kişinin fiziksel sağlık sorunlarının azalmasına, daha dengeli ve huzurlu bir hayat sürmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, kişinin kendine güven duygusunu artırmasına, hayatına pozitif bir enerji katmasına ve daha iyi bir konsantrasyon düzeyine sahip olmasına yardımcı olabilir.

Bu meditasyonlar ayrıca, kişinin ata karmalarından ve genetik mirasından gelen negatif enerjileri temizlemesine yardımcı olabilir. Kişinin hayatının kontrolünü ele almasına, daha iyi bir dünya görüşü kazanmasına ve daha pozitif bir yaşam tarzı benimsemesine yardımcı olabilir.

Herkes için uygun olmayabileceği gibi, kişiye özel harf ve sayı meditasyonlarının etkileri ve faydaları, kişinin durumuna ve ihtiyaçlarına göre değişebilir. Bu yüzden, meditasyonların etkilerini ve faydalarını en iyi anlamak için, bir uzmanla çalışmak en iyisidir.

Beyin Dalgalarına olan etki ve faydalalar nelerdir ?

Meditasyonun beyin dalgalarına etkisi ve faydaları hakkında birçok araştırma yapılmıştır ve bu konuda birçok üniversite tarafından pek çok rapor ve makale yayınlanmıştır. Aşağıdaki büyük üniversitelerin yaptığı bazı önemli araştırmaların bir listesini sunuyoruz:

  1. Harvard Üniversitesi: Harvard Üniversitesi, meditasyonun beyin dalgaları üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırma yapmıştır.
  2. Yale Üniversitesi: Yale Üniversitesi, meditasyonun beyin dalgaları üzerindeki etkisini ve faydalarını inceleyen bir araştırma yapmıştır.
  3. Massachusetts Institute of Technology (MIT): MIT, meditasyonun beyin dalgaları üzerindeki etkisini ve faydalarını inceleyen bir araştırma yapmıştır.
  4. Stanford Üniversitesi: Stanford Üniversitesi, meditasyonun beyin dalgaları üzerindeki etkisini ve faydalarını inceleyen bir araştırma yapmıştır.

Bu araştırmalar, meditasyonun beyin dalgaları üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin insan sağlığı üzerindeki faydalarını göstermiştir. Ayrıca, meditasyonun beyin dalgaları üzerindeki etkisini inceleyen daha pek çok araştırma bulunmaktadır.

Meditasyon, beynin elektro-kimyasal çalışmasını değiştirerek, insanların duygusal, zihinsel ve fiziksel durumları üzerinde pozitif etkiler yaratabilir. Beyin dalgaları, insanların uyanık, uyku, rüya ve meditasyon gibi farklı durumları belirler. Beyin dalgaları, beynin elektro-kimyasal aktivite seviyesini yansıtır ve beyin fonksiyonlarını yönetir.

Meditasyon yaparken, beyin dalgaları genellikle “alfa” ve “theta” dalgalarına dönüşür. Alfa dalgaları, uyku ve uyanıklık arasındaki bir durumu yansıtır ve rahatlama, uyku ve rüya gibi duygusal durumları yönetir. Theta dalgaları ise derin uyku ve meditasyon durumlarını yansıtır.

Araştırmalar, meditasyonun beyin dalgalarını değiştirerek, insanların dikkat, bellek, stres, anksiyete, depresyon ve diğer duygusal sorunlar üzerinde pozitif etkiler yarattığını göstermiştir. Meditasyon, aynı zamanda beyin fonksiyonlarını ve performansını artırmak için kullanılabilir. Örneğin, Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, meditasyonun beyin dalgalarını değiştirerek, dikkat ve bellek fonksiyonlarını artırdığını göstermiştir.

Bu nedenle, meditasyonun beyin dalgaları üzerindeki etkileri, insanların duygusal, zihinsel ve fiziksel durumlarını iyileştirmek için kullanılabilecek önemli bir fırsattır.

Pleiades Şifa ve Farkındalık Meditasyonu Biyoenerji midir ?

Biyoenerji hastalık odaklı, meditasyon sağlık ve denge odaklıdır.

Biyoenerji, bireyin belirli bir hastalık üzerine kendi beden enerjisini kullanarak uyguladığı bir terapidir.

Meditasyon ise bireyin kendi beden gizli zekasını uyandırarak çaba harcamadan, teknik ve ritüel kullanmadan tüm varlığına (Aura, eterik beden, fizik beden, duygu beden ve ruhsal beden) format atmasıdır.

Bir hastalığın alt nedenleri vardır. Bu bir bilinçaltı kaydına, inanca veya duyguya bağlı olabilir.Bu alt nedenler çözümlenmeden hastalık yok edilse dahi yeniden farklı bir formda hayatımıza olumsuz etki eder.

Bir araba düşünelim ve birde şöförü olsun. Şöför sürekli uykuya daldığı için kaza yapıyor ve her kazadan sonra arabasını yaptırmaya götürüyor.

Fakat bu şöför sık sık uyuduğu için benzer kazalar yapıyor.

Şimdi arabayı mı tamir etmek gerekir yoksa şöförü uyandırmak mı ?

Biyoenerji arabayı tamir ettirmektir.

Meditasyon ise şöförü uyandırmak ve arabayı tamir ettirmek hem de kaza yapma riskini minimuma indirmektir.

Eğer siz de beden gizli zekanızı meditasyon çalışması ile uyandırırsanız hem varlığınız kendi kendini formatlar ve iyileştirir hemde siz artık bu yolla bir daha kolay kolay dengenizi bozmazsınız.

Biyoenerji hastalık odaklı, meditasyon sağlık ve denge odaklıdır.

Herkese Uygulama Yapılabilir mi ?

Meditasyon çalışmalarını her insan yapabilir. Meditasyon için her hangi bir ayrım yapılmaksızın herkese uygulama yapılabilir.

Eğitim seminerine katılırsam kesin öğrenebilir miyim ?

Meditasyonu herkes yapabilir. Bu potansiyel her insanda olan bir özellik olduğu için, potansiyelini farkeden herkes bu yeteneği doğal olarak kullanabilir.

2 günlük bir eğitim programı öğrenmek için az bir zaman değil mi ?

Eğer seminelerde teknik bir öğreti eğitimi verilseydi 2 günlük eğitim yeterli olmayacaktı.

Seminerlerde kendinizde mevcut olan beden gizli zekası aktive edildiği ve hemen deneyimleyebildiğiniz için 2 günlük seminer yeterli gelmektedir.

Bu seminerler sizde olanı size hatırlatmak ve bunu deneyimle farkettirmek amaçlıdır. Unuttuğunuz bir özelliğinizi hatırlamak bir anda olduğundan 2 günlük seminer tüm uygulayıcılar için gayet yeterli bir süredir.

Bireysel seans mı almam gerekir ? Yoksa eğitim mi almalıyım ?

Bireysel seans veya eğitim arasında ki fark, bireysel seansta bir meditasyon uygulayıcısına ihtiyacınız olmasıdır. Eğitim programında ise kendi kendinize uygulama yapabilir duruma geldiğiniz için zaman ve yer sınırı olmaksızın her daim kendinize uygulama yapabilirsiniz.

Bu yüzden tercih her zaman size kalmaktadır.

Kaç bireysel seans almam gerekir ?

Bu seanslarının aralıkları ise tamamen sizin bedeninizin durumuna göre değişir.

3 ila 20 gün arasında değişen aralıklar meditasyon uygulayıcınız tarafından belirlenir.

Beden gizli zekası nedir ?

Beden gizli zekası, bedenimizin bütünlüğünün, ruhsal ve duygusal dünyamızın dengesi sağlayan evrensel zekadır.

Bedenimizde bir yaralanma veya hastalık meydana geldiğinde bedenimizin kendi kendini iyileştirme potansiyeli vardır. Bu potansiyelin ne zaman ve nasıl çalışacağını belirleyen ve organize eden zeka beden zekasıdır.

Seans sırasında görülen hareketler neden oluyor ? Sebebi nedir ?

Seans sürecinde ve sonrasında bedenimizde muhtelif bölgelerde veya bütün bedenimizde istemsiz kas hareketleri görülebilir.

Beden otonom sinir sisteminin dengelenmesi ve özellikle parasempatik sinir sistemimizin aktive olması esnasında sık görülen geri bildirimlerdendir.

Beden iyileştirici ve yenileyici hormonlarının salgılanmasından sorumlu olan parasempatik sistem aktive olduğunda titreşim seviyesini değiştirir. bu esnada elektriksel bir dengelenme olduğundan istemsiz kas hareketleri görülebilir.