AKADEMİK MAKALELER

KRONİK AĞRI KONTROLÜNDE MEDİTASYONUN TETA DALGASI VE OPİOID İLAÇ KULLANIMI ÜZERİNDEKİ KORELASYONU VE OLUMLU ETKİLERİ

Hudak J, Hanley AW, Marchand WR, Nakamura Y, Yabko B, Garland EL.

Neuropsychopharmacology 2021 Temmuz;46(8)

Çalışma; Gazilerde AĞRI kontrolünde, Meditasyon sırasında beyinde artmış teta dalga stimülasyonunu, Farkındalık Odaklı İyileşmenin Geliştirmesi ile azaltılmış opioid (ağrı kesici ilaç)dozunu öngörür.

Gaziler, toplumun geri kalanından daha yüksek oranlarda kronik ağrı yaşarlar ve yüksek dozlarda, kendi kendini düzenleme kapasitesini azaltan ve opioid dozunu şiddetlendiren uyumsuz nöroplastik değişiklikleri indüklemek için teorize edilen uzun vadeli opioid tedavisi (LTOT) alma olasılıkları daha yüksektir.

TARTIŞMA: Meditasyonunun ön orta hat tetasını (FMT) ve kendine referans işlemedeki belirgin değişikliklerle bağlantılı alfa salınımlarını modüle ettiği gösterilmiştir. Bu uyarlanabilir nöral salınım değişiklikleri, opioid kullanımını azaltabilir ve USOT’un neden olduğu nöral disfonksiyonu düzeltebilir. Bu çalışmada, opioid kötüye kullanımına yönelik farkındalığa dayalı, bilişsel eğitim müdahalesinin, Farkındalık Odaklı İyileşme Geliştirmenin (MORE), meditasyon sırasında alfa ve teta gücü ve FMT tutarlılığı üzerindeki etkilerini değerlendirmek için elektroensefalografi (EEG) kullandık. Daha sonra, bu nöral etkilerin azaltılmış opioid dozu ve kendine referanslı işlemedeki değişiklikler ile ilişkili olup olmadığını inceledik. 8 haftalık DAHA FAZLA veya destekleyici bir psikoterapi kontrolünden önce ve sonra, USOT alan gaziler (N = 62), EEG kaydedilirken farkındalık meditasyonu uyguladılar. MORE ile tedavi edilen katılımcılar, değiştirilmiş öz-referanslı işleme ile ilişkili olan kontrol koşulu-nöral değişikliklere göre önemli ölçüde artan alfa ve teta gücü (daha büyük teta gücü etki boyutları ile) ve ayrıca artan FMT tutarlılığı gösterdi. En önemlisi, MORE zaman içinde opioid dozunu önemli ölçüde azalttı ve bu doz azalmasına kısmen istatistiksel olarak frontal teta gücündeki değişiklikler aracılık etti.

Çalışma sonuçları, Meditasyon  uygulamasının prefrontal kortekste endojen teta uyarımı üretebileceğini ve böylece opioid doz yükseltme davranışları üzerinde engelleyici kontrolü artırabileceğini göstermektedir.