AKADEMİK MAKALELER

MEDİTASYONUN KANSER HASTALARI ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİLERİ

Psyhosomatic Medicine’de yayınlanan bir çalışmada, 90 kanser hastasından oluşan randomize bir gruba meditasyon öğretildi.

Yedi haftanın ardından, meditasyon yapanlar, meditasyon yapmayan kontrol grubuna göre önemli ölçüde daha az depresif, kaygılı, öfkeli ve kafası karışmış olduklarını bildirdi. Meditasyon yapanların diğer gruba göre daha fazla enerjisi ve daha az kalp ve mide-bağırsak problemleri vardı.

Diğer yeni araştırmalar, meditasyon sırasında bu olumlu fiziksel değişikliklere neden olmasına olanak veren şeyin tam olarak ne olduğunu inceledi. Iowa, Fairfield’daki Maharishi  Okulu’ndaki araştırmacılar, meditasyonun stres üzerinde yaygın bir etkisi olduğunu keşfetti.

Dört aydır meditasyon yapan bir grup insana baktılar ve daha az stres hormonu kortizol ürettiklerini keşfettiler. Bundan dolayı, koşulları ne olursa olsun, hayatlarındaki strese daha iyi uyum sağladılar.