AKADEMİK MAKALELER

MEDİTASYONUN HİPERTANSİYON KONTROLÜNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

[Science Daily(14 mart 2008)

Meditasyonun Tansiyonu Düşürebileceğini Gösteriyor.

 Meditasyon, yüksek tansiyonu kontrol altına almak için etkin bir tedavi olduğu ortaya çıktı.

Araştırmanın detayları;

 

Kentucky Üniversitesi’nde gerçekleştirilen yeni bir meta-analize göre, Meditasyon, yüksek tansiyonu kontrol altına almak için etkin bir tedavi olup, yüksek tansiyon ilaçlarının olası yan etkilerini ve tehlikelerinden uzak durmanın ek yararıdır.

 

Meta-analiz, hipertansif hastalar için primer müdahale olarak Meditasyon kullanan dokuz randomize, kontrollü çalışmayı değerlendirdi. Meditasyon uygulaması, yaklaşık olarak sistolik tansiyonda 4,7 mm ve diyastolik tansiyonda 3.2 mm azalma ile ilişkilendirilmiştir.

 

Çalışmanın baş yazarı, Kentucky Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp profesörü olan Dr. James W. Anderson,  hipertansif vakalardaki yalnızca meditasyon ve gevşeme teknikleri ile tansiyon dengelenmesi,  aterosklerotik kardiyovasküler hastalık riskinde önemli bir düşme sağlamaktadır.

 

Anderson’ın en son bulguları, Meditasyonun diğer gevşeme, bio- feedback veya stres yönetimi biçimlerinden farklı olarak, yüksek tansiyonda istatistiksel olarak anlamlı bir azalma sağladığını bulan daha önceki bir çalışmayı güçlendirmektedir.

 

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 3 Amerikalı yetişkinden 1’inin yüksek tansiyona sahip olduğunu tahmin etmektedir. Yüksek tansiyona sahip olmak, kişinin kalp hastalığı, felç, konjestif kalp yetmezliği ve böbrek hastalığına yakalanma riskini artırır.