PLEIADES NEDİR?

Pleiades Meditasyon ve Hastalıklar

Pleiades Meditasyon ve Hastalıklar

Meditasyon konusunda en sık sorulanlardan biride meditasyonun hastalıklar üzerindeki işlevidir.

Meditasyon hastalıklar üzerine yapılan bir çalışma olmadığı için tedavi yöntemi değildir. Tedavi kelimesi bir lokal hastalığın hedef alınarak o hastalığın yok edilmesi anlamına gelir. Bu yüzden meditasyon teşhis veya tedavi yöntemi değildir.

Sağlığın bir nedenden bozulması her insanda farklı yansımalar ortaya çıkarır.

Hastalıklar vardır ama sağlıklar yoktur. Sağlık tektir ve sağlık bütünselliğe işaret eder.

Bütünsellik bozulduğunda varlığımız bunu bize çeşitli mesajlarla iletir ve bu mesajlar hastalıklar adını alır.

O halde biz kendi dengemizi sağladığımızda bedeninimiz mesaj verme ihtiyacı duymayacaktır.

Meditasyon, hastalıklar için değil sağlık içindir ve sağlık ise dengedir.

Bedenimizin kendini dengeleme gibi mucizevi bir özelliği ve zekası vardır.

Bizler meditasyon yoluyla bu zekayı aktive eder ve bedenimizin, varlığımızın dengeye girmesine şahit oluruz.

Meditasyon beden gizli zekasının uyanmasını sağlayan anahtardır.

Bu anahtarı nasıl kullanacağımızı öğrendikten sonra kendi anahtarımızı bulmuş ve kendimizi dengelemiş oluruz ki buda hastalıkların yani hata mesajlarının ortadan kalkmasına sebep olur.

Sık Sorulan Sorular

Bu Meditasyona ihtiyacım var mı ?

Meditasyon yapmanın, stres ve korku, kaygı, gibi zorlu duyguları anlamada ve çözümlemede fiziksel ve ruhsal sorunlarda yardımcı olduğunu duymuş olabilirsin.

Şu an bu ve benzeri duyguları yoğun yaşamadığını ve hayat kalitenin verimli olduğunu varsayalım.

Aile ve iş yaşamında, sosyal ilişkilerinde mutlu olduğunu, stresli, endişeli, kaygılı ve korku dolu olmadığını, geçmiş ve gelecek düşüncelerinin duygusal baskı yapmadığını, depresyon ve panik atak gibi yaşam kaliteni düşüren sorunlar yaşamadığını, fiziksel sağlığının yerinde olduğunu ve ruhsal, fiziksel ve duygusal sorunlarının hayatında yer kaplamadığın, sezgisel algılarının açık ve her şeyin yolunda gittiğini varsayalım.

Böyle zamanlarda kendine “Her şey bu kadar iyi giderken gerçekten meditasyon yapmaya ihtiyacım var mı?” diye sorabilirsin.

Kısaca cevap: Evet, ihtiyacın var.

 

Pleiades Şifa ve Farkındalık Meditasyonunun Faydaları

 

Pleiades Şifa ve Farkındalık meditasyonu, geçici bir soruna karşı geliştirilen anlık bir çözüm değildir:

Aynı fiziksel egzersizler gibi hem kısa hem de uzun vadeli faydaları olan farklı bir enerji meditasyon yöntemidir.

İstediğimiz fiziksel görünümü elde edene kadar spor yapıp sonra aniden bıraktığımızda bedenimizin aynı kalmayacağını, uzun vadeli bir kalıcı değişim yaratmak istiyorsak sporu düzenli yapmamız gerektiğini biliriz.

Aynı şekilde, zihnimizin doğasında kalıcı bir farkındalık hedefliyorsak meditasyon yapmayı bir alışkanlık hâline getirmeli ve bir rutine oturtmalıyız, aynı zamanda bunu keyif haline getirmeliyiz.

Bedendeki kasları çalıştırmanın aksine, meditasyon pratiğinin etkilerini kolayca gözlemleyebiliriz.

Yapılan çalışmalar, meditasyon yapmanın beyinde fiziksel değişimler yarattığını gösteriyor.

Bununla birlikte, zihnin değiştiğini fark edebilmek, bilinen meditasyon yöntemlerine oranla Pleiades Şifa ve Farkındalık Meditasyonu aracılığı ile oldukça kolay.

Eğer meditasyonun faydalarına dair tereddütlerin varsa veya seni harekete geçirecek sebeplere ihtiyaç duyuyorsan işte birkaç neden:

Akışkan Beyin: Beynimiz ve bağışıklık sistemimizin bağlantısı.

80’lİ yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki beynimizin, vücudun farklı bölgelerine gönderdiği kimyasal uyarılarda bağışıklık sistemi hücrelerimiz de görev alıyor.

Bu da demek oluyor ki beynimiz ne zaman düşünceler, duygular veya duyumlarla ilgili bir sinyal gönderse bu sinyal bağışıklık sistemimize de  iletiliyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemimiz, beynimiz ile devamlı bir etkileşim İçinde.

Hatta bu etkileşimden dolayı bağışıklık sistemine “akışkan beyin” deniyor ve araştırmalara göre düzenli meditasyon pratiği yapmak akışkan beynin güçlenmesinde rol oynuyor.

Meditasyon aracılığıyla dikkati artırmak.

Farkındalık meditasyonunun, dikkati ve odaklanmayı arttırıyor oluşu elbette bir sır değil. Birçok bilimsel araştırma, sadece 4 gün arka arkaya farkındalık meditasyonu yapmanın, dikkati koruyabilme süresini arttırdığını ve aktif hafızayı geliştirdiğini gösteriyor.

Beden Algısının Gelişmesi.

Farkındalık meditasyonunun bir diğer şaşırtıcı etkisiyse beden algısını geliştirmesidir.

Aynı zamanda beden gizli zekâsı ismini verdiğimiz biyolojik zekanın aktive olması şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşmamıza neden oluyor.

Beslenme perspektifinden bakacak olursak 2011 yılında yürütülen farklı bir klinik çalışma da yalnızca birkaç gün bilinçli farkındalık meditasyonu yapmanın, stres temelli yeme davranışlarım büyük ölçüde azalttığını ve yemekten alınan keyfi arttırdığını gösteriyor.

Düzenli meditasyon pratiği, günlük hayatımızı dönüştürebilecek daha pek çok olumlu etkiye sahip.

Sadece anlık değil, uzun süre içinde gelişen ve kalıcı hâle gelen faydaları da var.

Dolayısıyla zorlu dönemlerin yanı sıra, kendimizi biraz daha iyi hissettiğimiz zamanlarda da meditasyon pratiğini uygulamaya özen göstermeliyiz.

Ancak bu şekilde kaçınılmaz olarak karşılaşacağımız zorlu durumlara bugünden hazırlık yapabilir ve olayları yaşarken duygusal baskılara maruz kalmadan kolayca sorunları çözebiliriz.

Bu meditasyonun etkileri hayatıma nasıl yansır ?

Hayatımız boyunca hayatın nasıl olması gerektiğine dair güçlü kalıp yargılara maruz kalırız. Zihnimiz sürekli başarmak, daha fazla hedefe ulaşmak ve birden fazla görevle aynı anda başa çıkmakla uğraşır. Koşturan zihnimiz de kimi zaman tüm bu zorlu duygularla bile temasta kalabilmek için desteğe ihtiyaç duyar.

Günümüzde gittikçe artan hayat tempomuzun içinde rekabetçi bir yaşam, yetersizlik ve geride kalmışlık hissini deneyimliyor, zihnimizin sürekli olması gerekenden daha fazla düşünme ve çabalama hâliyle günlük hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz.

Meditasyon pratiğinin hayatımıza getirdiği değişim ve dönüşümleri anlatmadan önce beynimizin yapısına değinelim.

Beynimizde sinir hücreleri, yani nöronlar, gruplar halinde bulunur. Hep tekrar eden düşünce ve davranışlar, daha çok nöronun bir araya gelmesine ve gruplar oluşturmasına neden olur.

Bir davranış veya tavır tekrar edildikçe onunla ilgili nöron ağı güçlenerek büyümeye başlar, zaman içinde de beynimiz, o ağı daha sık kullanmaya meyleder.

Aynı şekilde, yoğun stres altındaki kişilerde beynin sağlıklı karar alma yetisiyle ilişkili bölgesi daha verimsiz çalışır ve en ufak bir uyarıcıda güçlü duygusal tepkiler vermeye neden olan bölge, bu kişilerde daha gelişmiştir.

Klinik deneyler gösteriyor ki her gün 20 dakika olmak üzere ortalama 8 hafta meditasyon yapan kişilerde, eski tavır ve düşüncelerin taşıyıcısı olan nöron ağları çözülmeye başlıyor.

Böylece farkındalık, yeni bir alışkanlık olarak gelişirken bununla bağlantılı yeni bir nöron grubu her geçen gün güçlenmeye başlıyor.

Beynin karar verme, odaklanma ve hafıza işlevlerini gerçekleştiren neokorteks fiziksel olarak kalınlaşırken aşırı duygusal tepkilerle yıkıcı tavırlar sergilememize neden olan Amigdala küçülüyor.

Meditasyon yapan bireyler,

-Çevresinde olan bitenlere dikkat etmeye başlıyor ve bu kişilerin konsantrasyonu artıyor.

-Kendi duygularını anlamlandırmaya başlıyor ve hem kendisiyle hem de çevresiyle ilişkileri olumlu yönde gelişiyor.

-Farkındalığını o ana getirerek keyfini sürebiliyor, böylece stres ve kaygılarından uzaklaşabiliyor.

-Uyku problemleri ile temasa geçebiliyor, onları çözmeye yönelik bir adım atabiliyor.

-Geçmişi ve geleceği iyi analiz ederek hayatıyla ilgili doğru kararlar verebiliyor.

Düzenli meditasyon pratiğiyle günlük hayatın yoğun temposu içinde durabilmeyi ve ana tanıklık edebilmeyi öğrenebiliyoruz. Bedenimizdeki hisleri tanımlayabiliyor, nefesin yatıştırıcı etkisini deneyimliyor ve hatta beynimizin yapısını da andan ana dönüştürebiliyoruz.

Her gün düzenli meditasyon pratiği yaptığımızda eski zihinsel yapılarımız yavaş ve etkili biçimde çözülmeye ve değişmeye, beynimizin yapısı da bu bağlamda dönüşmeye başlar.

Yani, bir yandan hayat algımız ve şu anda mevcut olabilme yeteneğimiz gelişirken bir  yandan da kalıcı olarak beynimizi dönüştürürüz.

Ancak unutma, değişimi görebilmek için her gün, kendine bu zamanı ayırmalısın. Pratiğini düzenli olarak devam ettirdiğin takdirde kendinde fark ettiğin değişimlere inanamayacaksın

Meditasyonun Strese Etkisi

Birçoğumuz farkında olmasak da hayatlarımız koşuşturma içinde geçerek sınırlarımızı zorlamamıza sebep olabilir. Bu durumda, kendi ihtiyaçlarımızı görmezden gelerek motivasyonumuzu kaybedebilir, kendimizi devamlı zorlamanın hem duygusal hem de fiziksel sağlığımız için yarattığı zararları fark edemeyebiliriz.

Düzenli olarak meditasyon yapmak hız hayatlarımızın içinde yavaşlamak, bir anlığına durup gündelik kararlarımıza yön veren içsel değerlerimizi hatırlamak için çok güzel bir fırsat olabilir. Bu açıdan meditasyon, kendimize dönmemiz, ihtiyaçlarımızı hatırlamamız, mental ve fiziksel sağlığımızı korumamız ve sınırlarımızı çizmemiz için bir araç.

Meditasyon yaparak yeterli zamanımız olmadığı hissiyle strese girdiğimiz, her şeyin bizi kontrol ettiğini düşündüğümüz veya kendimizi çıkmazda hissettiğimiz anları fark edebilir ve zaman içinde duygularımızı ve iyi halimizi dengeleyebiliriz.

Meditasyon bir ağrı kesiciden çok bir öğrenim süreci

Kendimize hatırlatmamız gereken bir şey var ki o da meditasyonun tüm problemlerimizi anında çözebilecek bir ağrı kesici olmadığı. Meditasyon, aslında hayata farklı açılardan bakabilme pratiği ve bu pratiği alışkanlık haline getirerek bu yolculukta daha sabırlı olmayı deneyebiliriz.

Pleiades Hangi Hastalıklara İyi Gelir ?

Meditasyon hastalık için değil sağlık için yapılan bir çalışma olup tedavi yöntemi değildir.

Sağlık, tüm varlığımızın duygusal, zihinsel, ruhsal ve fiziksel boyutlarımızın dengede olması anlamına gelir. Eğer bu boyutlar arasındaki denge bozulursa ortaya farklı hastalıklar çıkar.

Hastalıklar dengenin bozulmasından ortaya çıkan semptomlardır. Meditasyon Seansları hastalıklarının sebebi olan dengesiz durumun dengeye döndürülmesi ve dengenin korunması amaçlı uygulanmaktadır.

Eğer bir tedavi yöntemi olsaydı sadece hasta olan insanların meditasyon yaptığına şahit olabilirdik. Ancak meditasyonu hasta olan veya olmayan her insan uygulamaktadır.

İşte bu durum bize meditasyonun sağlığı korumak ve dengeye yeniden kavuşmak için yapıldığının bir kanıtı oluyor.

Pleiades Şifa ve Farkındalık Meditasyonu Biyoenerji midir ?

Biyoenerji hastalık odaklı, meditasyon sağlık ve denge odaklıdır.

Biyoenerji, bireyin belirli bir hastalık üzerine kendi beden enerjisini kullanarak uyguladığı bir terapidir.

Meditasyon ise bireyin kendi beden gizli zekasını uyandırarak çaba harcamadan, teknik ve ritüel kullanmadan tüm varlığına (Aura, eterik beden, fizik beden, duygu beden ve ruhsal beden) format atmasıdır.

Bir hastalığın alt nedenleri vardır. Bu bir bilinçaltı kaydına, inanca veya duyguya bağlı olabilir.Bu alt nedenler çözümlenmeden hastalık yok edilse dahi yeniden farklı bir formda hayatımıza olumsuz etki eder.

Bir araba düşünelim ve birde şöförü olsun. Şöför sürekli uykuya daldığı için kaza yapıyor ve her kazadan sonra arabasını yaptırmaya götürüyor.

Fakat bu şöför sık sık uyuduğu için benzer kazalar yapıyor.

Şimdi arabayı mı tamir etmek gerekir yoksa şöförü uyandırmak mı ?

Biyoenerji arabayı tamir ettirmektir.

Meditasyon ise şöförü uyandırmak ve arabayı tamir ettirmek hem de kaza yapma riskini minimuma indirmektir.

Eğer siz de beden gizli zekanızı meditasyon çalışması ile uyandırırsanız hem varlığınız kendi kendini formatlar ve iyileştirir hemde siz artık bu yolla bir daha kolay kolay dengenizi bozmazsınız.

Biyoenerji hastalık odaklı, meditasyon sağlık ve denge odaklıdır.

Herkese Uygulama Yapılabilir mi ?

Meditasyon çalışmalarını her insan yapabilir. Meditasyon için her hangi bir ayrım yapılmaksızın herkese uygulama yapılabilir.

Eğitim seminerine katılırsam kesin öğrenebilir miyim ?

Meditasyonu herkes yapabilir. Bu potansiyel her insanda olan bir özellik olduğu için, potansiyelini farkeden herkes bu yeteneği doğal olarak kullanabilir.

2 günlük bir eğitim programı öğrenmek için az bir zaman değil mi ?

Eğer seminelerde teknik bir öğreti eğitimi verilseydi 2 günlük eğitim yeterli olmayacaktı.

Seminerlerde kendinizde mevcut olan beden gizli zekası aktive edildiği ve hemen deneyimleyebildiğiniz için 2 günlük seminer yeterli gelmektedir.

Bu seminerler sizde olanı size hatırlatmak ve bunu deneyimle farkettirmek amaçlıdır. Unuttuğunuz bir özelliğinizi hatırlamak bir anda olduğundan 2 günlük seminer tüm uygulayıcılar için gayet yeterli bir süredir.

Bireysel seans mı almam gerekir ? Yoksa eğitim mi almalıyım ?

Bireysel seans veya eğitim arasında ki fark, bireysel seansta bir meditasyon uygulayıcısına ihtiyacınız olmasıdır. Eğitim programında ise kendi kendinize uygulama yapabilir duruma geldiğiniz için zaman ve yer sınırı olmaksızın her daim kendinize uygulama yapabilirsiniz.

Bu yüzden tercih her zaman size kalmaktadır.

Kaç bireysel seans almam gerekir ?

Bu seanslarının aralıkları ise tamamen sizin bedeninizin durumuna göre değişir.

3 ila 20 gün arasında değişen aralıklar meditasyon uygulayıcınız tarafından belirlenir.

Beden gizli zekası nedir ?

Beden gizli zekası, bedenimizin bütünlüğünün, ruhsal ve duygusal dünyamızın dengesi sağlayan evrensel zekadır.

Bedenimizde bir yaralanma veya hastalık meydana geldiğinde bedenimizin kendi kendini iyileştirme potansiyeli vardır. Bu potansiyelin ne zaman ve nasıl çalışacağını belirleyen ve organize eden zeka beden zekasıdır.

Seans sırasında görülen hareketler neden oluyor ? Sebebi nedir ?

Seans sürecinde ve sonrasında bedenimizde muhtelif bölgelerde veya bütün bedenimizde istemsiz kas hareketleri görülebilir.

Beden otonom sinir sisteminin dengelenmesi ve özellikle parasempatik sinir sistemimizin aktive olması esnasında sık görülen geri bildirimlerdendir.

Beden iyileştirici ve yenileyici hormonlarının salgılanmasından sorumlu olan parasempatik sistem aktive olduğunda titreşim seviyesini değiştirir. bu esnada elektriksel bir dengelenme olduğundan istemsiz kas hareketleri görülebilir.